Szkolenie I-III

PROGRAM

9:00- 9:10 Powitanie  i rozpoczęcie szkolenia
PANEL I
9:10-9:45 – Ice Breakers gry + zabawy integracyjne – Marta
PANEL II
9:45-10:15 Gry i zabawy koordynacyjne – Mikołaj
PANEL III
10:15-10:45 Gry i zabawy z użyciem pachołków
10:45-11:15 Przerwa kawowa
PANEL IV
11:15-11:45 Gry i zabawy z piłkami
PANEL V
11:45-12:15  Gry i zabawy bez sprzętu
12:15-12:30 PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ROZDANIE CERTYFIKATÓW I LOSOWANIE NAGRÓD